Politidirektoratet (POD) bekrefter overfor NTB at politidirektør Ingelin Killengreen har søkt om å få forlenget sitt åremål med tre nye år. Det har hun anledning til etter at Stortinget vedtok et lovforslag om å utvide rammene for åremålet til politidirektøren. Justisminister Knut Storberget (Ap) har ikke lagt skjul på at han er svært fornøyd med den jobben Killengreen har gjort de første ni årene på toppen av POD, og samarbeidet de to har hatt.Selv har Killengreen gitt klart uttrykk for at hun trenger å føle at politietaten ønsker henne som politidirektør før hun eventuelt ville søke. Til tross for kritiske røster fra enkelte tillitsvalgte i politiet føler hun tydeligvis at hun har tilliten hun trenger.Hun har også krevd at åremålet skulle utlyses, slik at hun behandles på samme måte som andre søkere.Killengreen synes ikke det er riktig å kommentere og argumentere rundt sin søknad nå, av hensyn til andre søkere og den videre prosessen, opplyser Politidirektoratet. Åremålet hennes går ut i september. Justisdepartementet regner med å ha en avgjørelse klar i løpet av en uke etter at søknadsfristen går ut 24. mai. (©NTB)