Ifølge en melding gjør gjødselselskapet Yara endringer og nyansettelser i toppledelsen.Finansdirektør Egil Hogna blir ny sjef for nedstrømsdivisjonen. Hogna erstatter Edward Cavazuti, som returnerer til USA for å lede Yaras forreningsutvikling for Nord- og Sør-Amerika.Håkan Hallen blir personaldirektør. Han erstatter Anne Grethe Dalane, som blir regiondirektør for Latin-Amerika og landsjef for Argentina.Konserndirektør Hallgeir Storvik blir ny finans- og strategidirektør.Samtidig går det frem at konserndirektør Terje Bakken blir sjef for forsyning og handel, mens det igangsettes eksternt søk etter en ny leder for industrisegmentet.