131 milliarder i feriepenger

Norges lønnsmottakere kan glede seg over en feriepengepott som stadig vokser.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Arbeidsliv

- Vi får stadig mer i feriepenger. Det skyldes både solid lønnsvekst de siste årene og at feriepengegrunnlaget er på 12 prosent for folk flest, sier direktør Gabor Molnar i Experian, ifølge en melding.Siden 2001 har feriepengegrunnlaget av lønnen økt fra 10,2 prosent til 12 prosent for alle som nå har fem ukers ferie. For arbeidstakere over 60 år er feriepengegrunnlaget 14,3 prosent.I fjor ble det utbetalt 119 milliarder kroner i feriepenger, og økningen på 12 milliarder kroner skyldes økning i bruttolønn. Økningen er beregnet til 6,75 prosent og er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå og Experian.- Det er en solid sum, og vår erfaring viser at mange bruker penger til å betale kredittgjeld og nedbetale lån, i tillegg til ferie og oppussing, sier Molnar.I gjennomsnitt får hver av oss 45 384 kroner i feriepenger i år.

Nyheter
Næringsliv