200 ville jobbe for Johan H. Andresen

Johan H. Andresen har ansatt direktør for Ferds Sosiale Entreprenører. Det var 200 søkere på stillingen.

Scanpix / Scanpix
Arbeidsliv

- Det er med stor glede jeg kan informere om at Katinka Greve Leiner har akseptert å begynne i Ferd som leder for vår satsing på Sosiale Entreprenører, sier Johan H. Andresen, eier og konsernsjef i Ferd. -Jeg er sikker på at Katinka, med sine verdier, kunnskap og erfaring, vil være en styrke for Ferd i arbeidet med å realisere vår strategi for sosiale entreprenører, sier han i en meldnig.En sosial entreprenør er en person, gruppe eller organisasjon som har funnet en løsning på en sosial utfordring som verken det offentlige eller markedet til nå har løst. De ønsker ved hjelp av forretningsmessige metoder å gjøre sin løsning selvbærende og få den spredt i et størst mulig marked. Ved å investere i sosiale entreprenører som søker å utløse unge menneskers potensial, blant annet gjennom utdannelse av barn og ungdom, ønsker Ferd å bidra til at flere får verdier og utvikler evner som gjør at de selv kan forandre sin egen fremtid. Denne satsingen reflekterer Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. I tillegg til kapital stiller Ferd til rådighet sin kompetanse på forretningsutvikling, finansiering og nettverk, heter det i meldingen.- Jeg ser virkelig frem til å bruke min erfaring og mine kontakter til beste for de viktige endringene Ferds sosiale entreprenører representerer, sier Katinka Greve Leiner. Katinka sitter i dag i Innovasjon Norges ledergruppe med ansvar for strategi og kommunikasjon. Hun har tidligere arbeidet i Burson-Marsteller, NVEs enøk-seksjon og vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun har også i 2 sesonger vært fagdommer i TV2s serie "Skaperen". Hun vil ha sin første arbeidsdag i Ferd 1. september 2009.Det var 200 søkere til denne stillingen.

Nyheter
Næringsliv