- Det bør være en tankevekker

To tredjedeler av befolkningen vet ikke hva de skal gjøre dersom de blir vitne til et hjerneslag eller hjerteinfarkt.

Røde Kors Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Samtlige nordmenn er enige i at førstehjelp redder liv. Likevel er det to tredjedeler av befolkningen som ikke vet hva de skal gjøre dersom de blir vitne til et hjerneslag eller hjerteinfarkt, går det frem av en melding.Folk er redde for å feile og gjøre vondt verre, og barrieren for å tørre å hjelpe er svært høy.Det viser en stor og landsdekkende undersøkelse blant over 1000 nordmenn og 1000 bedriftsledere utført av Visendi for Røde Kors Førstehjelp.Undersøkelsen viser også at bare 16 prosent av de spurte mener de kan yte livreddende førstehjelp.- Det sier seg selv at jo flere som kan og tør å utøve førstehjelp, jo flere liv kunne vært reddet. Vi ser derfor på det som vår hovedoppgave å videreformidle og sikre solid og inngående førstehjelpskompetanse - først og fremst i bedrifter - slik at vi får ned barrierene som gjør at folk ikke tør å hjelpe. Det er også viktig å friske opp kunnskapene minst annethvert år, sier daglig leder Fredrik Aasebø i Røde Kors Førstehjelp.I 2007 var det nesten 42.000 dødsfall i Norge, hvorav en tredjedel skyldtes hjerte-/karsykdommer. Cirka 15.000 nordmenn får hjerneslag hvert år, og nesten like mange får akutt hjerteinfarkt. 3000 får hjertestans hvert år, men av disse er det kun ti prosent som overlever.- Det er livsnødvendig at hjelpen kommer fort. Dersom det umiddelbart blir satt i gang hjerte-lunge-redning, har personen hele 40 prosent sjanse til å overleve etter 5 minutter, sier Aasebø.Blek og klam hud hos en som har falt om, er syk eller skadet, er tegn på alvorlig truet blodsirkulasjon. Lammelser og talevansker er vanlige symptom på hjerneslag. Ifølge undersøkelsen er det kun én av tre nordmenn som vet hvordan de skal reagere dersom de er vitne til noen av nevnte symptomer.Det er urovekkende få, mener Fredrik Aasebø.For dårlig sikkerhetsfokus i norske bedrifterSer vi på bedriftsundersøkelsen viser den at kunnskapsmangelen også her er stor. Én av tre ledere synes ikke at bedriften har et høyt og tilfredsstillende helse- og sikkerhetsfokus, og 75 prosent er ikke kjent med hvilke lovpålagte krav myndighetene setter til bedrifter vedrørende førstehjelpskurs og -utstyr.Mange ledere vet heller ikke om det er noen i bedriften som kan yte livreddende førstehjelp dersom en medarbeider, kunde eller gjest plutselig skulle ha behov for det, og 41 prosent vet ikke om, eller synes ikke at, bedriften har tilstrekkelig med førstehjelpsutstyr.- Det bør være en tankevekker at norske bedrifter ikke har oversikt over noe så livsviktig. Ikke minst når vi ser på undersøkelsen blant nordmenn som viser at 93 prosent skulle ønske at de fikk tilbud om førstehjelpskurs fra jobb eller skole - og halvparten mener faktisk at det er arbeidsgivers ansvar at de ansatte kan førstehjelp, sier Aasebø.Samtidig er han fornøyd med at bedriftene selv gir inntrykk av å ta dette på alvor. Ni av ti ledere hevder at samtlige bedrifter i norsk næringsliv har ansvar for til enhver tid å ha flere medarbeidere med fersk kunnskap om hvordan utøve førstehjelp.

Nyheter
Personlig økonomi