Enighet om pensjon og lønn for offentlig ansatte

Det er enighet om pensjon og lønn for alle ansatte i offentlig sektor. Faren for streik for 30.000 arbeidstakere er dermed over.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Arbeidsliv

Det var først de ansatte i KS-området som kom til enighet i meklingen tidlig torsdag morgen. Etter kort tid ble det en løsning også for de statsansatte og Oslo kommune.- Nå har alle partene i offentlig sektor undertegnet en enighetsprotokoll angående pensjonsordningen. Der står det at man vil videreføre en bruttoordning i tjenestepensjonen. Den må tilpasses den nye folketrygdloven fra 2011. I hovedtrekk er det en videreføring av den samme ordningen, men samtidig må man ta hensyn til de ulike elementene som ligger i pensjonsforliket i Stortinget og tilpasse den til ny folketrygdlov, sier meklingsmann Dag Nafstad.Meklingsmannen karakteriserer årets mekling som spesiell, omfattende og veldig komplisert.Unio-leder Anders Folkestad er svært fornøyd med løsningen.- Vi er svært godt fornøyde med at vi fikk en løsning der dagens tjenestepensjon blir videreført, sier Unio-leder Anders Folkestad til NTB.Det samme er lederen for Akademikerne Stat.- Et unikt samarbeid på arbeidstakersiden har vunnet fram, sier leder Curt A. Lier i en pressemelding.Dagens ordningDette innebærer at dagens bruttoordning med 66 prosent av sluttlønn ved 65 år etter 30 års tjenestetid står ved lag.- Det er vi svært glade for. Vi er imidlertid skuffet over ikke å ha funnet en fremtidsrettet løsning. Men på det nåværende tidspunkt var dette den beste løsningen vi kunne komme fram til, sier Lier. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv