Flere ansatte i barnehagene

Ferske tall viser at antall ansatte i barnehagene har økt i takt med at det har blitt flere barn med barnehageplass.

Foto: Marine Harvest
Arbeidsliv

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ved utgangen av 2008 var 12 100 flere barn med barnehageplass enn året før.Det ble utført 4 600 flere årsverk av 5 400 flere ansatte. Gjennomsnittlig var det fire barn per årsverk i barnehagene, samme nivå som året før.Videre går det frem at av alle ansatte styrere og pedagogiske ledere hadde nærmere 89 prosent førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning, dette var om lag samme nivå som året før.Ifølge SSB økte andelen styrere med dispensasjon fra kravet om godkjent utdanning fra 3,7 prosent til 4,6 prosent fra 2007 til 2008. Tilsvarende ser man at andel pedagogiske ledere med dispensasjon også økte fra 12,4 prosent i 2007 til 15,9 prosent i 2008.Ansatte assistenter med enten førskolelærerutdanning, annen pedagogisk utdanning eller barne- og ungdomsfagutdanning var i 2008 nærmere 25 prosent, noe som er en økning på 3,4 prosentpoeng fra 2007, ifølge de ferske tallene. Andel ansatte menn i barnehagene har holdt seg stabilt på vel ni prosent.

Nyheter
Næringsliv