Han fikk mest penger for styrelederjobb

Jens Christian Opsahl i Tandberg får nesten dobbelt så mye i styrehonorar som styrelederene i Norges største bedrifter får i gjennomsnitt.

Arbeidsliv

Årsberetningene til de 20 største børsnoterte selskapene i Norge viser at det er store variasjoner i honorarene til styremedlemmene, skriver Finansavisen. Ifølge avisen var det i fjor Jan Christian Opsahl, styreleder i videokonferanseselskapet Tandberg, som fikk mest penger for sin styrelederjobb, med et honorar på 851.000 kroner.Hvor mye arbeid som må legges ned i et styreverv varierer både med selskapet og med omstendighetene.«Styret kommer sammen åtte ganger i året, to ganger for todagers møter, men det holdes ytterligere møter ved behov. Styrets arbeidsmetoder diskuteres åpent. Mellom møtene oppdaterer styreformann og Konsernsjef styremedlemmene om aktuelle saker. Det er hyppig kontakt når det gjelder aktuelle saker og fremdrift i selskapet», heter det i Tandbergs årsberetning.Marine Harvest og Schibsted betaler også sine styreledere godt. Videre går det frem at DnB Nor har det dyreste styret totalt blant de største bedriftene. I fjor kostet styret 4,77 millioner kroner.Se hele oversikten i dagens utgave av Finansavisen.

Nyheter
Næringsliv