Jobber du skift?

Odelstinget sørget fredag for å endre arbeidsmiljøloven.

Foto: BP.com
Arbeidsliv

Odelstinget sørget fredag for å endre arbeidsmiljøloven slik at de som går i tredelt skift- og turnusarbeid får den samme arbeidstiden som arbeidstakere som går helkontinuerlig skiftarbeid.Dermed er et gammelt likestillingskrav, som er blitt behandlet i Stortinget flere ganger, innfridd. Det er særlig kvinner som arbeider i helse- og omsorgssektoren som får bedre betingelser.Endringen blir innført med en gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid for arbeidstakere i tredelt skift- og turnusarbeid, hvor det også uttrykkelig kreves et visst innslag av søndagsarbeid.Høyre stemte imot forslaget. Partiet anerkjenner at ubekvem arbeidstid må kompenseres i tredelt skift- og turnusarbeid, men mener at den nye ordningen vil føre til rekrutteringsutfordringer i helse- og omsorgssektoren fordi det blir behov for flere ansatte. (©NTB)

Nyheter
Politikk