Ledere har oppdaget twitter

Ledere bruker mer tid på tjenester på nettet som Linked-In, Xing, MeettheBoss, Ryze, Facebook og twitter, viser undersøkelse.

Twitter og Facebook
Arbeidsliv

Ledere rusher til sine sosiale nettverk på nettet for å finne svar på viktige spørsmål, og 90 prosent sier at de føler at tiden de bruker er verdt det i deres daglige arbeid.En undersøkelse viser at ledere bruker 11 timer mer på nett i måneden (2,75 timer i uken) enn tidligere, på tjenester som Linked-In, Xing, MeettheBoss, Ryze, Facebook og twitter. Totalt bruker de tilsammen 80 timer på nett i måneden (20 timer i uken).Lederne sier at de bruker disse nettstedene for etablere og pleie kontakter samt å markedsføre seg selve som ledere og heve sin industrielle profil gjennom eksempelvis blooging og tweets. I følge undersøkelsen bruker lederne også tid på å dele sine erfaringer med andre ledere i disse nettverkene.Undersøkelsen er foretatt blant 200.000 ledere i nettverket til MeettheBoss, hvorav 15.000 fra skandinavia.Besøk HegnarOnline på twitter her

Nyheter
Næringsliv