Lederskifte i SpareBank 1 Livsforsikring

Administrerende direktør Ole-Wilhelm Meyer i SpareBank 1 Livsforsikring ønsker avløsning.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Administrerende direktør Ole-Wilhelm Meyer i SpareBank 1 Livsforsikring har meddelt styret at han ønsker avløsning, for å gå over i stillingen som administrerende direktør i Verdipapirsentralen ASA, går det frem av en melding.Meyer har arbeidet i SpareBank 1 Gruppen siden 2002, først som leder for SpareBank 1 Skadeforsikring - for senere å ta på seg oppgaven i livselskapet.Styret i SpareBank 1 Livsforsikring har samtidig konstituert Aud Lysenstøen i stillingen som adm. direktør. Hun leder i dag bedriftsmarkedsområdet i selskapet.- Vi beklager at Ole-Wilhelm Meyer har valgt å si opp stillingen som administrerende direktør i SpareBank 1 Livsforsikring, sier Kirsten Idebøen, som er administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen og styreleder i SpareBank 1 Livsforsikring.- Samtidig er styret enige i at tidspunktet for et skifte kan være gunstig. SpareBank 1 Gruppens datterselskaper, inkludert SpareBank 1 Livsforsikring, står midt i en større omstillingsprosess. Livselskapet vil i løpet av kort tid gjennomføre de første møtene med ansatte for gjennomgang av dette prosjektet. Ole-Wilhelm Meyer har selv bidratt til at skiftet skjer nå, fordi han ønsker at en ny leder skal få ansvaret for gjennomføringen av den viktige omstillingsprosessen hele konsernet nå står overfor, sier Idebøen.Styret har startet arbeidet med å finne en permanent løsning.

Nyheter
Næringsliv