Nortura sparker 2.000

Etter et rekordtap i årets fire første måneder varsler Nortura en reduksjon i antall ansatte med 1.500-2.000 (utvidet).

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Nortura gikk på et tap på nesten en kvart milliard kroner de fire første månedene i år. Årsaken til det dårlige resultatet er ifølge konsernsjef Geir Olav Opheim økte råvarepriser og en rekordrask endring i folks kjøpevaner.- Vi har aldri sett en så rask endring i markedet som de første månedene i år. Folk kjøper billigere produkter, handler mer på tilbud og kjøper mer av kjedenes lavprisprodukter. Det går ut over våre hovedprodukter Gilde og Prior, noe som har gitt seg kraftig utslag i våre regnskaper, sier Opheim til NTB.Bondeeide Nortura har cirka 7.000 ansatte i 38 bedrifter over hele landet.- Vi har satt i gang et forbedringsprosjekt som skal vare ut 2012. Det skal gjennomføres omfattende endringstiltak for å bedre lønnsomheten med 2,5 milliarder kroner. I gjennomsnitt skal kostnadene kuttes med 25-30 prosent. Det betyr færre medarbeidere, færre fabrikker og færre produkter, sier Opheim.- Også administrasjonSamtidig understreker hovedtillitsvalgt Kay R. Kristoffersen overfor NTB at det ikke bare er på fabrikkene det skal slankes, men også i administrasjonen.- Alle ledd i organisasjonen skal gjennomgås, sier han. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv