Øker din jobb kreftfaren?

En studie over 15 millioner mennesker og yrkesgrupper avslørte hvem som var i størst kreftfare.

Snekker på jobb - Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Bønder, prester, lærere og leger er blant yrkesgruppene hvor kreftsykdom er minst utbredt. Høyest kreftrisiko ses hos mannlige servitører. Dette viser den første studien i NOCCA-prosjektet, som undersøker sammenhenger mellom yrke og kreft i de nordiske landene, heter det i en pressemelding fra Kreftregisteret .Det aktuelle studiet har sett på 15 millioner mennesker mellom 1960 og 1990, og koblet opp mot kreftdata frem til 2005. Av de 15 millionene ble 2,8 millioner tilfeller av kreft funnet.- I yrker hvor det har vært aksept for å røyke og drikke alkohol, finner vi en høyere kreftrisiko. Hvis arbeidsplassen din er en bar eller restaurant, er det lettere å innta alkohol enn hvis den er en kirke eller et klasserom, sier professor Eero Pukkala ved Det finske kreftregisteret.Rørleggere er mer eksponert mot eksempelvis asbest, og kreftformen Mesoteliom forekommer da oftere. Snekkere er mer utsatt for nesekreft, mens fiskere er mer utsatt for leppekreft som følge av sol. Dette gjelder foreøvrig andre utendørsjobber.Journalister og sjømenn er også utsatt for leverkreft, en kreftform som korrelerer med høyt alkoholinntak.Les mer om studiet hos NOOCA

Nyheter
Kultur