Rekordtilbud fra Lånekassen

Lånekassen kommer nå med det laveste fastrentetilbudet noensinne.

Foto: iStockphoto
Arbeidsliv

Fra 1. juli blir det mulig å binde studielånsrenten på 3,4 prosent for tre år, går det frem av en melding fra Lånekassen. Det er det laveste fastrentetilbudet fra Lånekassen noensinne.Slik blir satsene for fastrente på studielån i Lånekassen fra 1. juli:• Tre års bindingstid: 3,4 prosent• Fem års bindingstid: 4,2 prosent• Ti års bindingstid: 5,0 prosent- Renten går ytterligere ned for tre års bindingstid, mens den går litt opp for både fem og ti års bindingstid, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen.- Det ser med andre ord ut til at markedet forventer en renteoppgang på litt lengre sikt, sier hun.Søknadsfrist 10. juli- For de som vurderer å binde renten, kan det være lurt å vente til etter 1. juli med å bestemme seg. Da blir den flytende renten for fjerde kvartal 2009 endelig fastsatt, og grunnlaget for valget er bedre, anbefaler Mjærum.Den flytende renten fra 1. juli blir på 3,6 prosent, men ser ut til å synke ned mot 3,0 fra 1. oktober, dersom dagens rente holder seg ut juni. Mjærum understreker at dette er en usikker prognose fordi det gjenstår en måned av observasjonsperioden.Søknadsfristen for å binde renten fra 1. juli, er 10. juli 2009. De som ikke aktivt velger fast rente innen fristen, beholder flytende rente.Litt tregere enn andreFlere har reagert på at Lånekassen har hatt høyere rente enn bankene. Måten studielånsrenten fastsettes på, gjør at den endres senere enn rentene ellers i markedet.- Lånekassen ligger altså etter markedet. Vi øker renten vår senere enn bankene, og vi setter den ned senere enn bankene. Ingen taper på dette, understreker Mjærum.

Nyheter
Næringsliv