Trøbbel i Nav

Det kan være helseskadelig å jobbe i Nav. Nå krever Arbeidstilsynet handling.

Foto: iStockPhoto
Arbeidsliv

Det går frem av Arbeidstilsynets rapport om forholdene for de ansatte i Nav, melder Aftenposten.no. Rapporten legges frem mandag ettermiddag.Arbeidstilsynet har funnet brudd på arbeidsmiljøloven.Av rapporten går det frem at det er store og helseskadelige arbeidsbelastninger i Nav, at de ansatte føler utilstrekkelig medvirkning, samt at Nav har manglende kartlegging av arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av vikarer.Arbeidstilsynet pålegger etaten å kartlegge omfanget av de uheldige arbeidsbelastningene. På bakgrunn av dette må de utarbeide handlingsplaner og iverksette ulike tiltak, som igjen skal evalueres sommeren 2010.

Nyheter
Næringsliv