Veien ut av finanskrisen

Er følgende viktigst for å bedre den økonomiske situasjonen i den enkelte bedrift?

Foto: iStockPhoto
Arbeidsliv

Økt kjøpekraft til forbrukerne og at bankene innvilger nødvendige lån. Det er viktigst for å bedre den økonomiske situasjonen i den enkelte bedrift, sier næringslivet selv, ifølge en melding.Mindre viktig er betalingsutsettelse på skatter og avgifter samt ett av Regjeringens egne tiltak.Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) har spurt 2000 næringslivsledere om hvordan ulike eksisterende og potensielle offentlige tiltak mot finanskrisen kan bedre den økonomiske situasjonen i deres bedrift.Næringslivslederne ble bedt om å rangere tiltakene på en skala fra én til fem, der én er et svært lite viktig tiltak og fem var et svært viktig tiltak. Andelene som svarte fire eller fem, var som følger:64 prosent: Tiltak fra det offentlige som stimulerer til økt kjøpekraft hos forbruker.61 prosent: Banken innvilger de lån som bedriften har behov for.33 prosent: Tilbakebetaling av skatt for 2006 og 2007 basert på underskudd i 2008.29 prosent: Betalingsutsettelse for skatter og avgifter.Et etterspørsels- og finansieringsproblemFor alle bransjer og bedriftsstørrelser er det banklån og offentlige tiltak for økt kjøpekraft som oppgis som viktigst for bedriftens økonomiske situasjon.- Undersøkelsen viser at næringslivet opplever finanskrisen først og fremst som et etterspørsels- og finansieringsproblem. Det som vil bety mest, er økt omsetning samt banklån til å finansiere drift og investeringer, sier administrerende direktør Sandra Riise i NARF.Tiltakspakken viktigere for små bedrifter med underskuddTilbakebetaling av skatt for 2006 og 2007 basert på underskudd i 2008, er et annet av Regjeringens tiltak mot finanskrisen. Selv om næringslivet vurderer betydningen av tiltaket som lav sammenlignet med andre tiltak, er det viktige nyanser blant bedriftene som liker tiltaket. Dette tiltaket er mer populært blant bedrifter som går med underskudd og blant små bedrifter.Blant bedrifter med én-fire ansatte er det 39 prosent som gir tiltaket fire eller fem, som var de høyeste viktighetsscorene. Andelen faller til 36 prosent for bedrifter med fem-19 ansatte, 28 prosent for dem med 20-99 ansatte og 20 prosent for bedrifter med minst 100 ansatte.*Undersøkelsen er gjennomført av Perduco på oppdrag fra NARF blant et representativt utvalg på 2000 næringslivsledere i mars 2009.

Nyheter
Næringsliv