- Velger trygd fremfor arbeid

En lukrativ og lettere tilgjengelig uføretrygdeordning får mange til å velge trygd fremfor arbeid.

Arbeidsliv

Dette går frem av en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Studien viser at dette er en viktig årsak til at Norge har flere uføre enn ellers sammenlignbare land.SSB har også funnet ut at det er en klar sammenheng mellom størrelsen på uførepensjonen og hvor mange som slutter å arbeide for å gå på trygd:- Studien viser at 1 prosent økning i stønadsnivå gir minst 1 prosent økning i antall uførepensjonister. Og kanskje betydelig mer, sier forsker Christian Brinch til NRK.Motsatt viser SSB-undersøkelsen at dersom uførepensjonen kuttes med 5 prosent, vil mellom 5 og 20 prosent sannsynligvis bli værende i jobb istedenfor å gå over til uføretrygd.Nær 340.000 mennesker går på uføretrygd i Norge. Det er dobbelt så mange som ved årtusenskiftet. Utbetalingene beløper seg til 44 milliarder kroner i året. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv