Disse toppsjefene økte lønnen med over 40 prosent

Toppsjefenes fastlønn økte med 15 prosent i fjor. Disse sjefene kunne glede seg over lønnshopp på over 40 prosent.

Fredrik Halvorsen - Foto: Finansavisen
Arbeidsliv

Toppsjefene i de 50 største børsnoterte selskapene fikk en god lønnsvekst i fjor, uansett hvor store bonusene ble. I snitt var økningen på 15 prosent, skriver Finansavisen. Statistisk sentralbyrå melder at lønnsveksten for Ola Nordmann var på 6,1 prosent. For toppsjefene var gjennomsnittlig fastlønn på 3.100.000 kroner, mens gjennomsnittlig bonus var på 2.200.000 kroner.Målt i kroner var det Helge Lund i StatoilHydro som fikk den største lønnsveksten. 31 prosent økning i fastlønnen innebærer en lønnsøkning på 1,6 millioner kroner, skriver avisen.Disse fikk størst prosentvis lønnsøkning:

  • Arne Møgster, Austevoll Seafood: + 63 prosent til 1.533.000 kronerArne Møgster, Austevoll Seafood: + 63 prosent til 1.533.000 kroner
  • Arne Austreid, Prosafe: + 54 prosent til 4.418.000 kronerArne Austreid, Prosafe: + 54 prosent til 4.418.000 kroner
  • Jan Erik Tveteraas, Sevan Marine: + 49 prosent til 4.827.000 kronerJan Erik Tveteraas, Sevan Marine: + 49 prosent til 4.827.000 kroner
  • Fredrik Halvorsen, Tandberg: + 43 prosent til 3.592.000 kronerFredrik Halvorsen, Tandberg: + 43 prosent til 3.592.000 kroner