Endringer i Cermaq-ledelsen

Nåværende CFO i Cermaq er utnevnt som COO for Cermaqs globale oppdrettsvirksomhet, Mainstream.

Tidligere CFO Steven Rafferty og CEO Geir Isaksen i Cermaq - Foto: Finansavisen
Arbeidsliv

Ifølge en melding er Steven Rafferty, nåværende Chief Financial Officer (CFO) i Cermaq ASA, utnevnt som Chief Operating Officer (COO) for Cermaqs globale oppdrettsvirksomhet, Mainstream.Cermaqs oppdrettsvirksomhet har tidligere vært inndelt i to divisjoner, Mainstream Europa og Mainstream Americas, med separate COO-er. Organiseringen med én COO for den globale oppdrettsvirksometen vil øke utvekslingen av rutiner for beste praksis samt gi synergier mellom oppdrettsenhetene, heter det.Rafferty har bred internasjonal oppdrettserfaring og har tidligere arbeidet i flere av de viktige landene for oppdrett av laks, inkludert syv år i Chile. Rafferty vil fortsatt ha arbeidssted på hovedkontoret i Oslo, Norge.Rafferty vil kombinere stillingene som CFO og COO frem til en ny CFO er tilsatt. Frem til en ny CFO er tilsatt, vil Tarald Sivertsen fortsette i stillingen som COO for Mainstream Europe og medlem av Cermaqs ledergruppe, men vil i denne perioden rapportere til Rafferty.