Slik kan du få høyere lønn

Fersk undersøkelse viser hva som må til for å få både bedre karrieremuligheter og lønnsutvikling.

Arbeidsliv

Arbeidsmarkedsundersøkelsen blant Handelshøyskolen BIs etter- og videreutdanningsstudenter viser at man får bedre karrieremuligheter og lønnsutvikling etter fullført grad, går det frem av en melding.60 prosent av etter- og videreutdanningsstudentene ved Handelshøyskolen BI anslår de har fått en lønnsøkning som følge av studiene på 41.000 kroner eller mer.For MBA- og Master of management studentene svarer henholdsvis 70 prosent og 40 prosent at de har fått en lønnsøkning på 60.000 kroner eller mer som følge av studiene. Samtidig svarer 87 prosent av Master of Management-studentene at studiene styrker karrieremulighetene.- Vi tar studentenes lønnsmuligheter og den høye andelen som er i jobb som et tegn på at solid kompetanse alltid vil være etterspurt og at våre studenter stiller sterk, selv i et tøffere marked, sier Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI.- Videreutdanning handler likevel ikke kun om radikale karriere- og lønnssprang, sier Colbjørnsen.Undersøkelsen viser at de aller fleste er fornøyd med den jobben de har i dag og at de fleste blir i den etter studiene.- Dette har arbeidsgiverne forstått. Ved å gi ansatte muligheten til videreutvikling får bedriftene både mer kompetente og mer fornøyde ansatte, avslutter Colbjørnsen.Etter- og videreutdanningsstudentene ved Handelshøyskolen BI har i gjennomsnitt lagt bak seg 11 år i arbeidslivet før de begynner på høyere studier, enten for første eller andre gang. De aller fleste er i jobb mens de studerer. Kun to prosent opplyser at de ikke er i jobb på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført.Undersøkelsen ble gjennomført i april 2009 blant etter- og videreutdanningsstudentene som ble ferdig i løpet av 2008. 660 etter- og videreutdanningsstudenter ble spurt. 278 besvarte undersøkelsen (42 prosent)

Nyheter
Næringsliv