Superlønnsomt å la ansatte jobbe hjemmefra

Det er superlønnsomt for arbeidsgivere å tilrettelegge for arbeid utenfor arbeidsplassen.

Foto: iStockphoto
Arbeidsliv

Over 1 av 3 arbeidstakere med slike ordninger jobber ekstra mye. Bare 1 av 10 jobber mindre. Tallene fremkommer av en fersk undersøkelse bemanningsselskapet Xtra personell har gjennomført. Undersøkelsen dokumenterer at fleksible arbeidsformer er lønnsomt for arbeidsgivere, og samtidig motiverende for arbeidstakere. 37,1 prosent av respondentene svarer at arbeidsgivers tilrettelegging av arbeid utenfor arbeidsplassen bidrar til at de jobber flere timer i løpet av en arbeidsuke enn de ellers ville ha gjort.- A4-samfunnet med 8-16 jobbing er definitivt forbi. Undersøkelsen viser tydelig at arbeidsgivere som har forstått dette blir belønnet i form av ekstrainnsats fra medarbeiderne. Det er også positivt at fleksible arbeidsformer øker produksjonen og dermed det norske samfunnets konkurransedyktighet, sier administrerende direktør Kristian Fæste i Xtra personell i en pressemelding.34,9 prosent av arbeidstakerne jobber like mye på eller utenfor arbeidsplassen. 17,2 prosent vet ikke, trolig fordi de ikke har erfaring med denne type tilrettelegging. 10,7 prosent jobber mindre. Forskjellene mellom menn og kvinner er små. Henholdsvis 40,0 prosent og 34,1 prosent jobber mer borte fra arbeidsplassen.Fæste mener at forklaringen bak fenomenet ligger i at hverdagen går bedre opp når arbeidstakere kan jobbe slik det passer dem best. Fleksible jobbmuligheter er også en grunn til at mange søker seg jobb som vikar. Mange ønsker å jobbe litt og reise litt, ha mulighet for å ha lengre ferier sammen med barna, være fleksible i forhold til arbeidspresset til ektefellen m.v.- Folk sikter seg ikke lenger inn mot gullklokke for 25 års trofast tjeneste. I dag er arbeidstakere trofaste overfor seg og familien. Desto hyggeligere er det at dette gir positiv uttelling også for arbeidsgivere, sier Fæste.Undersøkelsen er landsrepresentativ og er utført av Infact AS i 10.juni 2009. 1.029 personer er intervjuet over telefon.