Svakere vekst i ledigheten

Ved utgangen av juni var 70.200 personer registrert som helt ledige hos NAV. Her er arbeidsledigheten er høyest.

Foto: iStockphoto
Arbeidsliv

Ved utgangen av juni var 70.200 personer registrert som helt ledige hos NAV, går det frem av en melding. Det er 31.400 flere arbeidsledige enn i juni i fjor. Justert for vanlige sesongsvingninger har ledigheten økt med 500 personer den siste måneden. 2,7 prosent av arbeidsstyrken er nå arbeidsledig.Det var ventet en ledighet på 2,7 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Finans.- Etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut i september steg arbeidsledigheten svært raskt gjennom vinteren og våren. De siste to månedene har imidlertid ledigheten steget langt mindre, og vi ser nå at flere bedrifter tar tilbake igjen permitterte i arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.Basert på tall fra SSB er arbeidsledigheten i Norge på 3,1 prosent.Minst vekst i offentlig sektorInnen offentlig sektor er fortsatt veksten og nivået på arbeidsledigheten svært lav. Lavest er arbeidsledigheten innen undervisningsyrker hvor kun 0,8 prosent av arbeidsstyrken er ledig, fulgt av helse, pleie og omsorg med 1,0 prosent.Det er bygg og anlegg som har hatt den største veksten i ledigheten det siste året. Her er det nesten tre ganger så mange ledige enn det var for ett år siden. Størst økning i ledighet har vi for elektrikere og rørleggere, i disse yrkesgruppene er det nå fire ganger så mange ledige som det var i juni i fjor.Også for ingeniører og IKT-fag har ledigheten mer enn doblet seg det siste året, og særlig har veksten vært stor for sivilingeniører og sivilarkitekter, samt ingeniører og teknikere. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt svært lav for ingeniør- og IKT-fag med kun 1,3 prosent av arbeidsstyrken.Stabil tilgang på ledige stillingerJustert for vanlige sesongvariasjoner har tilgangen på ledige stillinger holdt seg stabil siden januar. Innen undervisningsyrker ble det utlyst like mange stillinger som i juni i fjor, mens det kun har vært en liten nedgang for yrker innen helse, pleie og omsorg og for serviceyrker og annet arbeid. Totalt ble det i juni utlyst 25 prosent færre ledige stillinger enn i juni i fjor.Det er innen industriarbeid, kontorarbeid og ingeniør- og IKT-fag at nedgangen har vært størst, her lyses det nå ut henholdsvis 49, 44 og 39 prosent færre ledige stillinger enn for ett år siden.Flere delvis ledigeVed utgangen av juni var det registrert 32.300 delvis ledige. Dette er 14.600 flere enn i juni i fjor, og 1,2 prosent av arbeidsstyrken er nå delvis ledige. Over halvparten av veksten blant de delvis ledige skyldes permitteringer. Det er nå 8500 delvis ledige permitterte, en økning på 7600 fra i fjor.Høyest arbeidsledighet i OsloLedigheten er nå høyere i samtlige fylker enn det den var for ett år siden. I Finnmark har imidlertid ledigheten kun økt med 14 prosent, langt mindre enn i resten av fylkene. Mest har ledigheten steget i Vest-Agder med 121 prosent, Akershus med 120 prosent og Rogaland med 112 prosent.Arbeidsledigheten er høyest i Oslo hvor 3,6 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige, fulgt av Finnmark hvor ledigheten er på 3,4 prosent. Lavest er ledigheten i Sogn og Fjordane med 1,8 prosent ledighet og Rogaland med 1,9 prosent.