Ifølge en melding er Ivar Brandvold (53) ansatt som administrerende direktør og konsernsjef i Fred. Olsen Energy ASA.Han etterfølger Helge Haakonsen som går av ved oppnådd pensjonsalder etter å ha ledet selskapet siden etableringen i 1997.Brandvold kommer fra DNO International ASA hvor han har innehatt stillingen som Chief Operating Officer siden 2007. Han har tidligere 23 års erfaring fra Norsk Hydro ASA, der han har hatt en rekke ulike stillinger innen selskapets olje- og gassvirksomhet, senest som leder av Norsk Hydros globale boreoperasjoner fra 2002 til 2007.Brandvold er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Han tiltrer sin nye stilling etter nærmere avtale.