- Et av de viktigste grepene vi vil ta i skolen, er å få inn flere praktiske fag for å hindre at praktisk sterke elever ikke får brukt evnene sine - og forhindre at mange teoritrøtte dropper ut av videregående skole, skriver partiet i en pressemelding.Onsdag besøker partileder Liv Signe Navarsete Barnas Byggeskole på Gran Skole i Oslo.Hun ønsker å fjerne det andre fremmedspråket i ungdomsskolen, og heller fokusere på praktiske fag som sløyd og mekking.Frafallet i videregående skole er så stort at hver fjerde person i yrkesaktiv alder i 2030 bare vil ha grunnskoleutdanning, ifølge Nav. (©NTB)