250.000 nye arbeidsplasser på fire år

Fra 2005 til midten av 2009 ble det skapt over ti ganger så mange jobber som i forrige fireårsperiode.

Foto: CC
Arbeidsliv

Men veksten kan neppe skrives på den rødgrønne regjeringens konto, tror bransjedirektør.Vi må tilbake til 1950-tallet for å finne en større økning en den rekordstore veksten i antall arbeidsplasser de siste fire årene. 250.000 flere jobber er ti ganger mer enn i forrige stortingsperiode, skriver NRK.Fire av fem jobber kom i privat næringsliv. Antallet nye ansatte i norsk industri kompenserte nesten for nedgangen i årene 2001-2005.Bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri tror imidlertid ikke Jens Stoltenberg og hans kumpaner kan ta særlig mye av æren for veksten.- Hvilken regjering vi har, får betydning for enkeltbedrifter og for hvor arbeidsplassene skapes, men i det store og det hele avhenger det av konjunkturer og oljeinvesteringer, sier Sunde. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv