Datatilsynet kritisk til Nav-sjekk av pasientjournal

Datatilsynet er kritisk til at Nav kan sjekke opplysninger i pasientjournaler uten å informere pasienten.

Direktør i NAV, Tor Saglie - Foto: Scanpix

Nav mener det i noen tilfeller er nødvendig å gjøre dette for å avsløre trygdemisbruk blant leger og pasienter. Ifølge Dagens Medisin har Nav hjemmel til dette i personopplysningsloven.Men Datatilsynet er uenig.- Henting av opplysninger uten å informere pasienten skal kun skje når det er «uttrykkelig fastsatt i lov». Det mener vi det ikke er i dette tilfellet. Loven åpner for at Nav kan hente inn opplysninger om enhver som søker om eller mottar støtte, det betyr at den er for generell til å tilfredsstille kravet om å være «uttrykkelig fastsatt», sier seniorrådgiver Cecilie L.B. Rønnevik i Datatilsynet til Aftenposten.Direktør for kontroll og innkreving i Nav, Magne Fladby, sier det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Han mener Nav holder seg til loven.Datatilsynet er bekymret for at Navs grunnlag for å sjekke pasienter kan bli for dårlig.- Når pasientene ikke blir informert, kan de heller ikke komme med eventuelle nye oppdaterte opplysninger. De kan jo for eksempel ha fått en ny diagnose hos en annen lege etter den journalen Nav har innhentet, sier Rønnevik.Leder Eva Jarbekk i Personvernnemnda vil ikke uttale seg konkret om denne tvisten, men sier på generelt grunnlag:- Selv om det er særhjemler for å hente personopplysninger i enkelte lover, så betyr ikke det nødvendigvis at informasjonsplikten bortfaller. (©NTB)