Faresignaler ved depresjon

- Hvis disse symptomene varer mer enn to uker, bør man vurdere å snakke med legen om det kan være behov for psykolog, råder Pål Johan Karlsen.

Foto: Scanpix

- Folk har sjelden akkurat de samme symptomene, sier pyskolog Pål Johan Karlsen, som ifølge Klikk.no har listet opp de vanligste symtompene på depresjon.Karlsen mener et viktig faresignal er at man føler seg nedstemt uten åpenbar grunn.- Et annet er at man overhodet ikke ser noe håp ved for eksempel sorg, dødsfall, kjærlighetssorg eller tap av jobb, sier han.Ifølge nettstedet ramser psykologen opp andre faresignaler som man må ha flere av, og som må vare mer enn et par uker. Her er noen av faresignalene:• Du er føler deg tom og trist• Du har et svekket selvbilde• Du er sterkt pessimistisk• Du har stek skyldfølelse• Du føler deg utmattet• Du er sterk irritabel• Du har søvnproblemer• Du har tanker om selvmord- Hvis disse symptomene varer mer enn to uker, bør man vurdere å snakke med legen om det kan være behov for psykolog, råder Karlsen, ifølge Klikk.no.