Halvparten tar høyere utdanning

Ferske tall viser at nesten halvparten av unge i Norge tar høyere utdanning.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Nye tall fra OECDs utdanningsrapport "Education at a Glance" viser at nesten halvparten (43 prosent) av befolkningen i Norge i alderen 25-34 har eller tar høyere utdanning, går det frem av en melding.- Det er bra at unge mennesker prioriterer å ta høyere utdanning, og politikerne må ta på alvor at det vil komme 80 000 flere studenter i neste stortingsperiode. Det er på høy tid at man begynner å planlegge hvordan denne studentveksten skal håndteres, sier Ina Tandberg og Anne Karine Nymoen.Totalt i befolkningen er andelen med høyere utdanning 34 prosent, også det er over gjennomsnittet i OECD landene. Norge bruker en mindre andel av BNP på høyere utdanning enn gjennomsnittet blant OECD landene, henholdsvis bruker Norge 1,2 prosent og gjennomsnittet 1,4 prosent av BNP. I tillegg koster lønn, utstyr, bygningsmasse etc mer i Norge enn i andre land.- Når det er forventet en studenteksplosjon de neste fire årene må det bevilges en storsatsning på høyere utdanning, og bevilgningene bør være frie midler til institusjonene slik at de kan prioritere etter lokale behov, sier studentlederne.Studentorganisasjonene vil også påpeke at Norge er blant de tre dårligste på internasjonalisering av høyere utdanning, men ser på det som positivt at det i det minste er bedre enn tidligere.- Norge har fortsatt en lang vei å gå før internasjonaliseringsaspektet ved høyere utdanning er tilfredstillende, avslutter studentlederne.

Nyheter
Næringsliv