Har du lyst å jobbe mer i krisetider?

Ni av ti bedrifter sier at medarbeiderne er positive til ekstra arbeidsinnsats og overtidsarbeid ved behov.

Ni av ti bedrifter sier at medarbeiderne er positive til ekstra arbeidsinnsats og overtidsarbeid ved behov.Undersøkelsen er gjennomført av medlemsorganisasjonen HR Norge og revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young.- En indikator på motivasjonen er om de ansatte er villige til å jobbe mer enn de er forpliktet til. Når arbeidstakere melder om slike holdninger, tyder det på at negative avisoverskrifter ikke har tatt fra folk arbeidslysten, sier Ernest & Young-partner Stig Thorgersen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).Av 201 ledere innen HR-feltet (personal og ledelse) svarte 90 prosent at medarbeiderne deres i svært stor, stor eller nokså stor grad er villige til å jobbe ekstra ved behov.Leder Even Bolstad i HR Norge mener bedriftene nå kan høste av tilliten de har klart å skape hos sine ansatte i gode tider.