Hver femte prest har vurdert å slutte i jobben

Prestene har gjennomgående høy trivsel på jobben, men likevel har hver femte prest vurdert å slutte å arbeide i Den norske kirke for å ta jobb utenfor.

Foto: Scanpix

Tallene kommer fram i en undersøkelse Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) har foretatt. Undersøkelsen ble presentert på Presteforeningens generalforsamling i Kristiansand tirsdag.- Prestene trives gjennomgående godt på jobben, men omtrent alle svarer at de ønsker seg flere ansatte. De mener arbeidet er utfordrende på grunn av lav bemanning. Bemanningen er veldig lav sett i sammenheng med hvordan kirken tolker oppgavene sine, sier forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen i KIFO til NTB.Selv om mange synes arbeidsoppgavene er for mange, viser studien fra KIFO at bare fra 1 til 3 prosent av de spurte prestene svarer at de er utbrent.Undersøkelsen omfatter prester i hele landet. Tidligere har KIFO lagt fram undersøkelser for hvert bispedømme, men tirsdag ble den landsomfattende undersøkelsen presentert offentlig for første gang. (©NTB)