Menn på spritfylla dropper jobben

Mer drikking blant menn fører til økt sykefravær, mens det samme ikke gjelder for kvinner.

Foto: CC
Arbeidsliv

Men det er bare spriten som gjør at mennene blir hjemme fra jobben.Det viser en ny studie over utviklingen av alkoholbruken i Norge. Andre undersøkelser viser at cirka 20 prosent av korttidsfraværet og halvparten av endags-fraværet i Norge skyldes alkohol.- Vi har funnet en tydelig sammenheng mellom alkoholkonsum og sykefravær blant menn, konstaterer forsker Inger Synnøve Moan ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Sammen med forsker Thor Norström har hun laget undersøkelsen.Det er imidlertid bare brennevin som gir tydelige utslag på sykefraværet. En mulig forklaring kan være at spritkonsum er et kjennetegn på et risikofylt drikkemønster.Foreløpig ser det ikke ut til at alkoholbruk har noen betydning for kvinners sykefravær.- Kvinners alkoholbruk utgjør om lag 40 prosent av menns forbruk, men konsumet øker mer blant kvinner enn blant menn. Det kan bety at forskjellene mellom kjønnene vil jevne seg ut på lengre sikt, og at vi kan risikere en lignende utvikling blant kvinner, sier Moan.

Nyheter
Personlig økonomi