Ny sjef for Norwegian Property

Det er ansatt ny administrerende direktør i Norwegian Property.

Foto: Scanpix

Ifølge en melding er Olav Line (51) ansatt som ny administrerende direktør i Norwegian Property.Styret er tilfreds med ansettelsen. Norwegian Property får en erfaren leder som har levert solide resultater over lang tid, og som kjenner markedsområdet svært godt. Han har også bred erfaring fra ledelse av større, børsnotert virksomhet, heter det.Line er i dag administrerende direktør i Steen og Strøm AS, en stilling han har hatt siden 2003. Han har 25 års erfaring fra det norske og nordiske næringseiendomsmarkedet, blant annet gjennom ledende stillinger i NSB, Storebrand og Andenæs.Nåværende leder Petter Jansen fratrer sin stilling 1. oktober 2009.Mari Thjømøe, som i dag er økonomi- og finansdirektør i selskapet, konstitueres samtidig i stillingen som administrerende direktør.Tidspunkt for Lines tiltredelse vil bli klargjort om kort tid.