Svakere vekst i ledigheten

Arbeidsledigheten vil øke mindre enn tidligere ventet, viser ny prognose fra NAV.

En arbeidsledig mann på jakt etter ny jobb - Foto: AP

I 2010 kan det bli rundt 90.000 ledige registrert hos NAV, går det frem av en melding. Det er 30 000 færre enn tidligere antatt.- Det ser ut til at den sterke ledighetsveksten vi hadde når vi sist utarbeidet prognoser nå er lagt bak oss og vi forventer derfor en mer moderat økning i ledigheten ut dette året og neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.NAV venter at arbeidsledigheten vil ligge på 3,1 prosent til neste år. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 80 000 arbeidsledige i 2010 og er 9000 flere enn i år hvor det forventes et snitt på 71.000 arbeidsledige.- De sterke finans- og pengepolitiske virkemidlene som har blitt iverksatt nasjonalt og internasjonalt ser ut til å ha bidratt til at aktiviteten nå er på vei oppover igjen. Den økonomiske veksten antas likevel å bli svak i prognoseperioden og dette fører til at ledigheten vil fortsette å øke noe, sier Saglie.Sysselsettingsveksten har de siste par årene vært rekordhøy og i 2008 økte sysselsettingen med 76 000. NAV venter at etterspørselen etter arbeidskraft vil gå svakt ned i prognoseperioden og at dette vil føre til en nedgang på 5000 sysselsatte årlig.