Vil ta grep

En metode for strategisk ledelse i næringslivet gir vellykket bærekraftig utviklingsarbeid, viser forskning fra Universitetet i Bergen.

Foto: iStockphoto

Når utviklingsarbeidet skal settes i gang velger beslutningstakerne ofte å sette inn ressurser på problemene det haster mest med, til tross for at det også er flere andre problemer i landene.Men da forsvinner muligheten til å vurdere tiltakene i en større sammenheng. Det er et problem, mener forskerne i Bergen, melder forskning.no.- Det er et problem at en ikke finner ut om alternativ utnyttelse av ressurser gir bedre og mer omfattende effekter, sier Matteo Pedercini ved institutt for geografi ved Universiteter i Bergen.I sin doktorgradsstudie kom Pedercini fram til at en metode for ledelse i næringslivet også vil være svært velegnet for utviklingsarbeid.- Næringslivsmodellen fungerer godt fordi den gir oversikt over hvilke ressurser et land har til rådighet og viser hvilke av disse som best kan utnyttes til landets beste, sier han.- Her er det snakk om riktig timing og riktig dosering av tiltak, noe som ofte er svært vanskelig i komplekse systemer, legger forskeren til.I sitt arbeid har Pedercini brukt og utviklet simuleringsmodeller fra næringslivsmodellen Threshold 21. Med modellene kan man vurderer flere tiltak samtidig, mener han.I forskningen har han også samarbeidet med internasjonale hjelpeorganisasjoner og myndigheter i utviklingsland som Mali, Pakistan og Kapp Verde.Et av de uforutsette problemene var at modellen nesten fungerte for godt.- I Mali så vi at enkelte medarbeidere hoppet av utviklingsarbeidet og begynte i det private næringslivet etter å ha lært seg å bruke den nye metoden, sier han til forskning.no. (©NTB)