Dette er en langt høyere andel enn tidligere antatt, melder fjernsynskanalen CNN. Tallene tyder på at omfanget har vokst sterkt de siste årene. Så sent som i 2003 var forskere flest overbevist om at autisme bare rammet om lag ett av 150 barn, går det fram av studien som er offentliggjort i det barnemedisinske tidsskriftet Pediatrics.- Dette er et betydelig problem som det umiddelbart må tas tak i. Det trengs en samlet innsats og en betydelig nasjonal mobilisering, sier Dr. Ileana Arias, som er nestsjef for USAs direktorat for forebyggende helsetiltak CDCP.Når tallet på autistiske barn i USA ser ut til å ha steget, skyldes det ikke nødvendigvis bare at sykdommen er på frammarsj, tilføyer fagfolk. Det kan også ha sammenheng med at bevisstheten rundt fenomenet er høyere nå enn før.Autisme er en alvorlig og komplisert form for utviklingsforstyrrelse. Autister kommuniserer ofte dårlig med omverdenen og har problemer med sosial omgang, samtidig som de kan slite med språkvansker. (©NTB)