Det er forventet at 1.041 tidligere statsansatte vil få utbetalt 230 millioner kroner i ventelønn i år. På tre år snakker vi om et beløp på over én milliard kroner, skriver Finansavisen. Mange av disse er tidligere ansatte i Posten, Telenor og NSB. Avinor, Mesta, Forsvaret og Statens Kartverk. Dessuten har også stortingspolitikere hatt svært gunstige ventelønnsordninger.VG skrev mandag at rundt 100 personer siden 2001 har mottatt ventelønn fra Norges Bank etter ulike nedleggelser.I 2004 foreslo daværende moderniseringsminister Morten Meyer (H) å utfase hele ventelønnsordningen over en periode på tre år. Den gang mottok 3.300 ansatte i staten slik ventelønn. Den nye loven om statens embets- og tjenestemenn ble vedtatt av Stortingen i juni 2005, men den trådde aldri i kraft. Regjeringen Stoltenberg opphevet det tidligere lovvedtaket.Les hele saken i Finansavisen.Der kan du også lese Trygve Hegnars leder "Ventelønn og sløsing", hvor ordningen med ventelønn blir karakterisert som "snillisme i praksis".