Ifølge en melding går Jon André Løkke til REC Wafer med ansvar for forretningsutvikling og konsernets voksende virksomhet innen monokrystallinske wafere.Løkke kommer fra stillingen som investorkontakt i REC.