Ifølge en melding er Richard Olav Aa (43) mandag ansatt som konserndirektør i Telenor med ansvar for finans. Han vil inngå i konsernledelsen.Aa har siden 2007 vært investeringsdirektør i Arendals Fossekompani. Før dette har han innehatt lederstillinger i Elkem-konsernet, både i Norge og USA, og var finansdirektør i Elkem fra 1999 til 2005. Han har også vært administrerende direktør i Norsk Vekst fra 2005 til 2007 og konserndirektør for forretningsutvikling i Bertel O. Steen.Aa er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen med spesialisering i strategi og finans. Tidspunkt for tiltredelse vil bli kunngjort senere.