Ifølge en melding ble Svein S. Jacobsen onsdag valgt som ny styreleder i PSI Group.Han overtar rollen etter Leif Flemming Bakke, som har vært styreleder i selskapet i 5 år.Jacobsen har vært styremedlem i PSI siden januar 2009, og at han nå tiltrer posisjonen som styreformann er en del av en planlagt prosess ettersom Leif Flemming Bakke har signalisert at han ønsket å tre ut av styret for å kunne prioritere andre arbeidsoppgaver.Jacobsen er 58 år, utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole. Han har blant annet vært konsernsjef i Tomra ASA i 8 år og er nestleder i styret i Orkla og Expert, samt styremedlem i Vensafe og Nordea Bank i Sverige.