Statoil skal ta inn rekordmange lærlinger i år, går det frem av en melding.Selskapet er en av Norges største lærebedrifter, og i 2010 skal selskapet etter planen ta inn 184 lærlinger, noe som er 16 flere enn i fjor.Selskapet ønsker å øke rekrutteringen med 25 flere lærlinger fra Nordland, Troms og Finnmark. Det er en dobling i forhold til fjorårets inntak.Områdedirektør Ivar Aasheim ønsker å knytte til seg mer lokal arbeidskraft i Nord-Norge.- Nord-Norge og nordområdene er satsningsområde for Statoil. Vi har tro på økt aktivitet i regionen, og vi ønsker derfor å knytte til oss mer lokal arbeidskraft, sier Aasheim, ifølge meldingen.Snøhvit-anlegget på Melkøya ved Hammerfest er ett av stedene som øker inntaket av lærlinger i år. Der vil 20 nye lærlinger få plass.De fleste læreplassene er ved selskapets landanlegg, og flest er det ved Mongstad-anlegget i Hordaland der det er planlagt å ta inn 34 lærlinger. 40 prosent av læreplassene er offshore.
Gir gode jobbmuligheter
Mange får jobb i Statoil etter endt læretid, men selskapet tar imot flere lærlinger enn behovet tilsier.- Vi ønsker å gi flere unge sjansen til å fullføre utdanningen slik at de kan få fagbrev og være klare for arbeidslivet, enten hos oss eller i andre virksomheter, sier Aasheim.De som har vært lærlinger i selskapet får anledning til å søke på internt utlyste stillinger i to år etter endt læretid.Den norske lærlingordningen er en utdanning der de to første årene blir tatt på videregående skole i et yrkesrettet fag.Deretter jobber lærlingene med lønn i to år i en bedrift. Mot slutten av læretiden får lærlingene en praktisk prøve som de skal bestå før de får fagbrev.Søknadsfristen for å komme med i Statoils lærlingordning er 15. februar, og opptaket er i mai med oppstart i september.