30.000 ansatte rammet av finanskrisen

Over 1.000 norske bedrifter meldte inn varsel om nedbemanning av over 30.000 arbeidstakere i 2009.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

- Vi ser at finanskrisen og den etterfølgende nedgangskonjunkturen rammet norske bedrifter hardt, og førte til rask økning i oppsigelser og permitteringer, sier seksjonssjef Stein Langeland i Nav.Totalt ble det meldt inn varsel om nedbemanning av over 30.000 arbeidstakere i 2009. Særlig i fjorårets tre første måneder ble det meldt inn mange varsler, mens det jevnet seg ut utover året. Dette kan blant annet forklares med at de økonomiske utsiktene forbedret seg betraktelig etter hvert, ifølge Nav.Industrinæringen har vært hardest rammet, og sendte ut nedbemanningsvarsler til 15.500 arbeidstakere. Dette utgjør over 40 prosent av oppsigelsesvarslene og 60 prosent av permitteringsvarslene totalt for 2009.Geografisk sett er det vestlandsfylkene som har fått merke finanskrisen mest. Her mottok 8.900 medarbeidere melding om driftsinnskrenkninger, hvorav de fleste gjaldt permitteringsvarsler.Hordaland var det fylket som hadde flest varsler om nedbemanning i fjor. I Troms og Finnmark var det færrest. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv