- Sykepleiere tjener i snitt 363.000

Snittlønnen for sykepleiere rammet av streik er 363.000 kroner, hevder NHO Service.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Snittlønnen for sykepleiere rammet av streik er 363.000 kroner, viser en kartlegging som NHO Service har foretatt. Undersøkelsen søker å rette opp et vrengbilde av lønnsforholdene skapt av Norsk Sykepleierforbund (NSF), heter det i en melding.- Vi kan dokumentere at våre bedrifter i privat sektor betaler meget godt. NSF har i en rekke presseoppslag skapt et falsk bilde av lønningene. Våre bedrifter opplever god rekruttering, lavere sykefravær og ikke minst fornøyde brukere. De kjenner seg ikke igjen det virkelighetsbilde som NSF forsøker å skape, sier Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service.Under den pågående streiken har Norsk Sykepleierforbund (NSF) nylig gått ut i media og hevdet at sykepleiere i private bedrifter er underbetalt i forhold til hva de kunne ha tjent i kommunalt drevne virksomheter. NSF krever derfor at lønns- og arbeidsforhold i private foretak blir underlagt en granskning.NHO Service ønsker en eventuell granskning av lønns- og arbeidsforhold i sin helse- og omsorgsbedrifter velkommen. Furulund understreker at hvis en granskning skal gi mening bør den også omfatte lønns- og arbeidsforhold i kommunalt drevne virksomheter, samt i ideelle organisasjoner som driver helse- og omsorgsvirksomhet.NHO Service har innhentet komplett lønnsstatistikk for 196 sykepleiere fra 10 virksomheter for 2009. Deltid er omregnet til heltid. Overtid er ikke medregnet. Det er heller ikke medregnet helgetillegg, natt-tillegg, skift eller andre tillegg. Sykepleiernes faste lønn er i gjennomsnitt 363.799 kroner. Årslønnen varierer med et unntak fra 311.000 til 486.000 kroner. Unntaket er en årslønn på 304.800 kroner.- Ulike systemer for avlønning i privat og offentlig virksomhet kan gi betydelige individuelle forskjeller, men sett under betaler våre bedrifter meget bra, sier Furulund.Det høyeste lønnsnivå i kravet fra NSF er 352.500 kroner for ordinære sykepleiere, og 375.400 kroner for spesialsykepleiere med minst 10 års ansiennitet.- Det er en tankevekker at våre lønninger i snitt ligger godt over maksimumssatsen som NSF har fremmet, sier Furulund.

Nyheter
Politikk