Mer lojale ansatte

Finanskrise og økonomisk usikkerhet har gitt mer lojale ansatte.

Foto: Scanpix

Finanskrise og økonomisk usikkerhet har ført til at mer enn en tredjedel av norske arbeidstakere er mer lojale til sine arbeidsgivere enn tidligere.Det viser undersøkelse utført av bemanningsselskapet Kelly Services.35 prosent av norske arbeidstakere mener finanskrisen har gjort de mer lojale til sine arbeidsgivere. På samme spørsmål svarer fire prosent at de er mindre lojale, mens 61 prosent svarer at krisen ikke har gjort noen forskjell.De arbeidstakerne som er mer lojale mot sine arbeidsgivere, tilskriver forandringen til aktiv og god kommunikasjon fra ledelsen. De som er mindre lojale sier dårlig kommunikasjon, lønn og ledelse er viktige grunner.Innvirkningen av økonomisk usikkerhet er størst blant de eldre arbeidstakerne - 48 til 65 år -, der 38 prosent sier de er blitt mer lojale, sammenlignet med 36 prosent av de mellom 18 og 19 år og 33 prosent av de mellom 30 og 47 år.Overraskende nok er ikke lønn den viktigste grunnen til at en arbeidstaker vil føle seg mer lojal enn tidligere.På spørsmålet om "hvilken faktor ville gjort deg mer forpliktet eller engasjert i jobben," oppgir kun 14 prosent at høyere lønn eller bedre goder er avgjørende.Henholdsvis 35 og 31 prosent svarer "mer interessant / utfordrende jobb" og "mer eller forbedret jobbopplæring" som de to viktigste grunnene.Administrerende direktør i Kelly Services Norge, Carl-Fredrik Bjor, mener bedrifter som har kommunisert åpent og effektivt om virksomhetens økonomiske situasjon og som har jobbet hardt og målrettet med å passe på sine ansatte har fått forsterket tillit.- Det er vanskelig å opprettholde engasjementet blant de ansatte midt i et økonomisk tilbakeslag, men mange bedrifter klarer å holde dem fokuserte og motiverte, sier Bjor.- Nøkkelen til dette innebærer både belønning og utfordringer. Betingelser er selvsagt et viktig element, men det er ikke det eneste, og ikke engang det viktigste, fortsetter han.Undersøkelsen, kalt Kelly Global Workforce Index, innhentet synspunktene til rundt 134.000 arbeidstakere rundt om i verden, inkludert cirka 2000 i Norge, og ble utført mellom oktober 2009 og slutten av januar i år.