Tre av ti skoler stryker på helsekrav

Tre av ti skoler, nesten 500 bygg, oppfyller ikke kravene om godt inneklima, gode sanitære forhold og tilfredsstillende renhold og vedlikehold.

Foto: Scanpix

En undersøkelse TNS Gallup har utført for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet, viser at 68 prosent av skolene er godkjent, mens 12 prosent drives på dispensasjon og 18 prosent ikke er godkjent i det hele tatt.Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier at de er glade for at stadig flere skoler har et godkjent skolemiljø for elevene. En tilsvarende undersøkelse i 2008 viste at halvparten av skolene ikke var godkjente, ifølge Kunnskapsdepartementet.Men lederen av Foreldreutvalget for grunnskolen, Loveleen Rihel Brenna, er ikke fornøyd.- Vi synes det er beklagelig at det tar så lang tid før man gjør noe med de fysiske forholdene på de ulike skolene i Norge. Hadde dette vært arbeidssituasjonen til voksne, ville man ha satt i gang tiltak med en gang. Det er veldig alvorlig for de barna som sliter med astma, allergier og andre sykdommer. Det er veldig mange barn som ikke makter å gå på skolen på grunn av fysiske forhold, sier hun til NRK. (©NTB)