Venter lønnsvekst på 3,5 prosent

Forventet årslønnsvekst for 2010 var 3 ½ prosent, ifølge undersøkelsen fra Regionalt nettverk.

Foto: CC/prudencebrown121

Høyest lønnsvekst ventes i offentlig sektor, mens kontaktene i bygg og anlegg og i industrien venter den laveste lønnsveksten. Kontaktene rapporterte samlet sett om en svak økning i prisene de siste 12 månedene.I de to foregående rundene ble det rapportert om svak nedgang.Fremover venter hjemmemarkedsindustrien svak prisvekst, mens eksportindustrien venter at prisfallet skal tilta.Her er rapporten