En fersk utgave av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag viser at arbeidsledigheten i Norge var på 95.000 personer i april.Dette innebærer en ledighetsrate på 3,7 prosent.Ifølge estimater fra Bloomberg var det på forhånd ventet en ledighet på 3,5 prosent.I foregående måned var ledigheten 90.000 personer, tilsvarende en ledighetsrate på 3,5 prosent.