Antall helt ledige og ledige i tiltak økte med 100 personer i oktober, når man justerer for normale sesongvariasjoner. Antallet helt ledige økte med 1.900 personer.- At antallet helt ledige økte i oktober, skyldes at færre arbeidsledige deltar i tiltak, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.69.800 personer er registrert som helt ledige hos NAV og det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.- Vi har fortsatt lav ledighet i Norge, men samtidig er det vanskelig for de som ble ledige under finanskrisen å komme tilbake i jobb, sier Lystad.Antallet helt ledige som har vært arbeidssøkere i mindre enn fire uker er nå på samme nivå som for ett år siden. Det er blant de som har vært arbeidssøkere i mellom ett og et halvt og to år at ledigheten har økt mest.I denne gruppen har antallet ledige økt med 130 prosent det siste året. Dette er personer som ble ledige i det første halve året etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut, som var den perioden da ledigheten økte mest.