28 prosent jobber deltid i Norge. I Norden er det bare Færøyene som overgår denne andelen, med hver tredje arbeidstaker på deltid. Det viser de nyeste tallene fra Nordisk statistisk årbok 2010.Finnene jobbe minst deltid, der andelen utgjør 13 prosent.Statistikken viser også at Norge er det landet i Norden som bruker forholdsmessig minst penger på forskning og utvikling, med en andel på 1,6 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Både Finland og Sverige bruker rundt 4 prosent av BNP på dette området.