Disse tjener mest

En dansk undersøkelse viser at dine vaner kan avgjøre hvor du befinner deg på lønnsstigen.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Ifølge danske Rockwool Fondens Forskningsenhed og boken "Søvn - ekteskap, inntekt og helse", tjener morgenfugler og A-menensker 7 prosent mer enn B-mennesker, skriver di.se.Årsaken skal være at samfunnet er bygget opp rundt A-menneskers vaner.Undersøkelsen viser likevel at lønnskillet har minket siden 2001. Daviste undersøkelsen at B-mennesker tjente 13 mindre enn morgenfuglene.

Nyheter
Næringsliv