Rundt tre av ti styremedlemmer i de 28 største statlig eide selskapene i Norge har stått på liste for et politisk parti. Hele 12,3 prosent har stilt til valg for Arbeiderpartiet, mens nest felst har Høyre med 7,2 prosent, skriver Dagens Næringsliv.Tallene er hentet inn som en del av en masteroppgave ved Handelshøyskolen BI, skrevet av masterstudent i Politisk økonomi, Renira Angeles. Hun mener tallene er interessante ettersom de dokumenterer noe man tidligere kun har kunnet anta. Næringspolitisk talsmann i FrP, Harald Tom Nesvik, er heller ikke overrasket over tallene.- Vi har sett over tid at venstresiden, og særlig Ap, veldig bevisst har valgt inn sine egne folk i styrene. Jeg mener de har gjort det mer av hensyn til partiboken enn av hensyn til styremedlemmenes kompetanse. Vi har sett gang på gang hvordan Ap på den måten rent kynisk har bygd opp sitt maktapparat for å styrke partiet for fremtiden. Når man ser på prosentandelen, så sier det seg selv at det er bevisst, sier, sier han til avisen.Næringsminister Trond Giske mener tallene er omtrent som forventet, men mener at grunnen til at enkelte partier er underrepresentert, er fordi erfaring fra regjeringsapparatet er viktig.